Rotunda

Rotunda v Selu je edinstvena ope?na romanska rotunda v Sloveniji z zgodnjegotsko poslikavo. Freske iz 14. stoletja so zanimiv pogled v zgodovino umetniškega ustvarjanja.

Legenda pravi, da naj bi cerkev sprva pripadala templjarjem. Poleg izjemne romanske  arhitekturne pričevalnosti se je v okrogli cerkvici (rotundi) ohranilo dvoje plasti stenskih slikarij, kar ji daje nadregionalni pomen. Rotunda naj bi nastala pred prvo polovico 13. stoletja (1205–1235). Okroglo svetišče je zaradi svojih značilnosti gradnje najverjetneje preostanek domnevno obsežnejšega srednjeveškega stavbnega kompleksa. Od prve poslikave se je ohranila kompozicija Pohoda in poklona treh kraljev, ki naj bi nastala v 1. tretjini 14. stoletja. Umetnostni značaj sporoča tudi likovna upodobitev Kristusovega pasijona v fresko tehniki, nastala okrog leta 1400.

0f71c8e6b44edb02a79214441823e524.jpg05c9aa98bf0bf032502869d9b2f6be05.jpg528b4a84153dba329a6bb486c255f75e.jpg55573306ae24ba7a89fc7887227925d8.jpg68204989eaa517703f0ef8f5cc26fb80.jpg

Back